KDindsol_skiss_DJI_0518

Ystad Energi

Alla Ystad Energis investeringar i energiproduktion ska vara ekonomiskt lönsamma. De ska samtidigt vara bra miljöval. IndSol Groups energilösningar lever upp till de krav som Ystad Energi ställer.

solceller_02

Skånebeslag

När familjeföretaget Skånebeslag investerade i ett eget snickeri 2010, ökade elförbrukningen markant. Då fick diskussionen om solceller ordentlig fart. Med tre anläggningar från IndSol Group på taket är företaget idag helt självförsörjande.

Glemmingebro

Glemmingebro

Gården Ystad Glemminge 144:3 är en klassisk Skånelänga i Glemmingebro

Den är byggdunder 1800-talets sista år. Här har Indsol vi installerat solcellsanläggningarsom idag försörjer hela gården med solel.