Tekniken kring solceller

Vi ser till att våra kunder alltid har den tekniska lösning som passar just för dem

Solceller har funnits på marknaden i många år. Vi på Indsol startade vår verksamhet 2010 och sedan dess har utvecklingen verkligen varit snabb. Idag är en solcellsanläggning både effektivare och billigare – det är en mycket stor skillnad.

Indsol – vi skapar den bästa lösningen för varje projekt

Vi ser till att våra kunder alltid har den tekniska lösning som passar just för dem. Vi vet att en skräddarsydd lösning alltid är mer effektiv än någon form av paketlösning. Vi ser till att alla möjligheter som finns på just den unika platsen tas tillvara och utnyttjas maximalt. Vi är mycket lösningsorienterade och ser helt enkelt till att våra kunder får ut så mycket det bara går av sin investering!

Vi följer den tekniska utvecklingen

Vi följer med i den utveckling som sker och tar till oss av alla de nyheter som presenteras. Genom att veta vad som sker kan vi också se till att föra den kunskapen vidare till våra kunder. Därmed är den lösning vi förslår anpassad också efter den absolut bästa tekniken.

Noga med kvalitet

När ett företag gör en investering i solceller är det viktigt att det som monteras upp också håller den kvalitet som förväntas. Vi vill att livslängden ska vara så lång som möjligt. Samtidigt ska den vara så enkel som möjligt att hantera. Vi ser sedan till att övervaka de system vi levererat. På det viset kan våra kunder känna sig trygga med valet av Indsol och den kvalitet som vi står för.

Vad får du när du väljer Indsol som partner?

När vi tar oss an ett nytt projekt arbetar vi mycket strukturerat med följande punkter:

Projektering av solcellssystemet

Vi träffas hos er för att genomgå förutsättningar som finns för just er och er placering. Vi skapar en grund för ett förslag till er som ska skapa den absolut bästa och mest anpassade lösningen för energibesparing vi kan åstadkomma. Denna lösning presenterar vi sedan för er och ser till att alla eventuella frågetecken rätas ut.

Monteringssystem och kablar

Vi jobbar med att alltid ha rätt monteringssystem. Detta för att det ska stå stabilt både när vinden viner eller när snön vräker ned. En stabil grundstomme med rätt material och komponenter kännetecknar den kvalitet som vi alltid använder oss av vid våra installationer.

Högeffektiva solcellsmoduler

Som vi redan varit inne på utvecklas tekniken snabbt. De solcellspaneler som vi väljer att sätta upp till våra kunder idag är lång effektivare än de som fanns bara för några år sedan. Genom att välja rätt solcellsmoduler av hög kvalitet kan vi öka effektiviteten på samma yta. Du får helt enkelt ut mer av din investering, Ju större yta som finns att arbeta med, desto smartare blir din investering!

Växelriktare - hjärtat i din solcellsanläggning

Växelriktarna gör så att solpanelerna kan producera el oberoende av varandra. Genom detta kan du få ut maximal effekt av dina solpaneler. Det ger er också en god möjlighet att övervaka och följa produktionen av el i er anläggning. En växelriktare ger många fördelar. Om anläggningen exempelvis delvis ligger i skugga under dagen eller delvis är täckt av snö. Då ser systemet till att varje panel kan prestera individuellt. Rent praktiskt kan ni placera era paneler i olika riktningar, vinklar eller sektioner. En växelriktare ser till att systemet fungerar optimalt. Det innebär också att du kan bygga ut ditt system när du vill.

Underlag till bygglov, skattereduktion, investeringsstöd etc.

Bygglov kan vara en frustrerande del av arbetet med att få projektet igång. Vi hjälper till att ta fram precis rätt underlag som hjälper till att göra denna process smidig. Vi har gjort det många gånger och vet vad som krävs. Allt som oftast finns det olika former av stöd i form av skattereduktion, investeringsstöd m.m man kan ansöka om att få. En av våra viktigaste delar i vår helhetslösning är att vi håller koll på vilka bidrag eller andra former av stöd som finns att söka just för dig.

Montering och anslutning till elnätet

Anslutningen till allmänna elnätet är viktigt för att vi ska kunna sälja den överskottsel som produceras. Vi ser till att du blir ansluten och att det fungera som det skall.

Garantier

Solpaneler:

Produktgaranti för våra solpaneler är 15 – 25 år beroende av vilken tillverkare vi använder.

Växelriktare:

– Produktgaranti för våra högeffektiva växelriktare är 5 år. Denna garanti kan förlängas med ytterligare 5 år upp till totalt 20 år. Vi hjälper till med all dokumentation och ansökan för förlängningar.

Montageställning:

– Produktgaranti på rostfritt stål och/eller aluminium är 10 år