Solceller för Företag

Därför ska du som företagare investera i solenergi!

Utvecklingen mot en hållbar energiförsörjning har bara börjat- men en sak är säker, det finns en mycket snabb utveckling av solel.

Vi är experter på anpassade lösningar för just företag.

Dina kunder kräver fokus mot långsiktig hållbarhet

Idag är det många kunder som söker efter leverantörer eller tillverkare som arbetar utifrån en hållbarhetsplan. Genom sin miljöprofil kan de stärka eller befästa sin position på marknaden. Vi kan se att vikten av en miljömedveten och hållbar profil ökar kontinuerligt.

Det är lönsamt att investera i solceller

Idag kan vi se att solel ger en god lönsamhet, genom sparande elkostnader kommer investeringen att vara återbetald i sin helhet på mellan 7-9 år. Livslängden ligger på 25+ år så är det inte svårt att räkna ut att det finns en god lönsamhet. Genom detta finns det idag få investeringar som ger en garanterad lönsamhet. Jämför din egen kalkyl med den ränta du får på banken.

Du värnar om miljön

En smart och långsiktig investering

Du tillmötesgår dina kunders förväntningar och krav om en hållbar profil

Du får kontroll över dina elkostnader enkelt genom att ha kontroll via appen

Vi på IndSol har lång erfarenhet av att hjälpa just företag

Vi har lång erfarenhet av att skapa rätt lösning för företagare. Vi anpassar alltid våra lösningar efter förutsättningarna. Vi ser till att du får all fakta du behöver, vi kommer ut till dig och bedömer hur vi kan utnyttja just de förutsättningar som finns hos er.

Från leverantör till samarbetspartner

Vi sköter allt från projektering till service och underhåll. Vi vill att du ska se oss som en samarbetspartner som hela tiden skapar bästa möjliga utnyttjande av den investering ni kommer göra.