En Smart Investering

En solcellsanläggning är bland de smartaste investeringar du kan göra i din verksamhet idag

Spara både pengar och miljö

Genom att investera i en solcellansläggning gör du inte bara en stor insats för miljön, du sparar också rejält med pengar. Man räknar idag med att den tekniska livslängden för en solcellsanläggning är minst 25 år.

Ser man till investeringen har du normalt räknat hem den på mellan 7 – 9 år i rena kalkyltermer. Vi ser med andra ord en kort återbetalningstid i jämförelse med den livslängd vi kalkylerar med. En solcellsanläggning kan emellertid hålla med fortsatt hög verkningsgrad flera år efter den tekniska livslängden – vilket naturligtvis förbättrar investeringens lönsamhet väsentligt.

Värdet på bolaget ökar

Genom att investera i solceller ökar man samtidigt värdet på verksamheten. Många är intresserade av verksamheter med solenergi och det ger en extra boost både för det egna varumärket, men också för värdet på bolaget.

Kvalitetssäkrar din investering

Det finns en hel del producenter på marknaden som levererar olika typer av solcellsprodukter. För att ge dig den bästa kvaliteten på just din anläggning är vi på Indsol noga med vilka produkter vi använder oss av. Genom ett kvalitetsmedvetet val kommer vi att se till att du får komponenter som håller över tid. När du väljer Indsol som samarbetspartner väljer du samtidigt en hög kvalitetsnivå. Och därmed en investering som håller.

Sälj överskottet

Vilken solcellslösning som passar dig bäst beror på hur stor takyta du har samt din elförbrukning. Kan du inte använda all den el som du producerar kan du sälja överskottet.  Det är idag en enkel manöver att sälja sin överskottsel på den öppna marknanden. Vi på Indsol kommer att se till att du har all den kunskap och alla de tillstånd och elcertifikat som behövs för att kunna göra detta. Inte nog med att det ger klirr i er kassa, du bidrar också till den samlade svenska elproduktionen och hjälper till så att våra klimatmål uppnås.

Kostnader & Ekonomi

Vilken solcellslösning som passar dig bäst beror på hur stor takyta du har samt din elförbrukning. Kan du inte använda all den el som du producerar kan du sälja överskottet. Du kan räkna hem din investering på 7-9 år och du får dessutom ett positivt kassaflöde från och med år 2 då det statliga solcellstödet erhållits. När anläggningen är betald är energin i princip gratis.

Den tekniska livslängden på en solcellsanläggning är 25 år. Solpanelernas verkningsgrads garanti är baserad på anläggningens tekniska livslängd. En solcellsanläggning kan emellertid hålla med en fortsatt hög verkningsgrad flera år efter den tekniska livslängden.