Miljö

Det finns inget att vänta på! Investera i framtidens energi – solen

Solens strålar är en förutsättning för allt liv på jorden. Vi kan betrakta solen som en outsinlig källa av energi. Så länge solen lyser så finns det förutsättningar för liv. Denna energi kommer likt en skänk från ovan och skapar möjligheter för oss att skapa hållbar energi för våra företag eller verksamheter. Kan vi bara fånga in energin och ta hand om den så kostar den ingenting i sig, det är en gratis naturresurs!

Demokratisk resurs

Solen och vinden är idag de mest demokratiska resurser som finns på vår jord. Solen och vinden finns i princip på alla platser och kan utnyttjas ev en stor del av jordens befolkning. Många tror att vi här i Sverige har för få soltimmar för att få en god effekt. Men den myten kan vi slå hål på direkt!

Solenergi – framtidens energi

Solel är ett energislag som har minimal påverkan på naturen, ett väldigt litet så kallat footprint. Efter ungefär två års drift så har fotavtrycket av solcellernas tillverkning blivit noll tack vare den rena, icke miljöpåverkande, el som producerats.

Stöd hela Sveriges klimatmål

Energimyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram ett strategiförslag för att öka användningen av solel i Sverige. Strategiförslaget visar ett möjligt scenario för utvecklingen av solel fram till 2040. Energimyndigheten menar att cirka 5–10 % av Sveriges totala elanvändning skulle kunna komma från solenergi år 2040. Detta förutsatt att ett antal främjande åtgärder genomförs. Just nu ligger motsvarande siffra under 1 %.

Miljöanpassad energi i fokus

I dagens samhälle är våra kunder väl medvetna om den situation som vi miljömässigt befinner oss i. Kravet på att vi som företag ska arbeta med förnybar el i vår produktion är stort och det kommer utan tvekan dessutom att öka. Våra kunder kräver att vi gör insatser helt enkelt!

I framtiden kommer en hållbar produktion att vara i fokus och bland annat finnas som krav vid offentliga upphandlingar. Det finns egentligen inget att vänta på. Dagen kommer då ni blir synade i sömmarna – se till att vara redo att klara kraven redan idag.

Lagar och regler

Det miljöfokus som skapats kommer utan tvekan att innebära nya lagar och regler. Detta inte bara för Sverige utan i nästa steg också inom EU. Klimatmålen sätts allt högre och omställningen kommer att gå snabbare. Nu senast pekar EU ut jordbruket som ett insatsområde och kommer att öronmärka bidrag för just en miljöanpassad omställning av produktionen.

Dra ditt strå till stacken – och spara pengar samtidigt

Med våra solpaneler är du fri att ansluta dig och sälja eventuellt överskott till vilken elleverantör du önskar. I och med detta kan du både skapa dig ett bättre ekonomiskt läge samtidigt som du aktivt deltar i arbetet med att få Sverige fossilfritt och med en neutralt så kallat miljömässigt fotavtryck.

Indsol – en personlig och nära leverantör av solpaneler

Kontakta oss på Indsol för ett inledande möte – vi delar med oss av vår långa erfarenhet och visar vad en investering i solpaneler kan betyda för dig och din verksamhet. Vi anpassar alltid våra lösningar efter de förutsättningar som ni har att arbeta med och ser till att ni får ut maximalt av den yta som finns att tillgå.