Fastighetsägare

En smart investering som ökar värdet

En smart investering som ökar värdet

När du investerar i en solcellsanläggning gör du naturligtvis en stor insats för miljön samtidigt som du sparar pengar. Idag räknar man med att den tekniska livslängden för en solcellsanläggning är minst 25 vår.

Investeringen kan du återbetala mellan 7–9 år i rena kalkyltermer, men det finns mycket kortare återbetalningstider i jämförelse med den tekniska livslängden vi kalkylerar med.

En solcellsanläggning kan emellertid hålla en fortsatt hög verkningsgrad flera år efter den tekniska livslängden- vilket naturligtvis förbättrar investeringens lönsamhet.

Inte nog med att du sparar pengar och ökar lönsamheten, värdet på ditt fastighetsbestånd kommer att få en skjuts uppåt. Arbetet med en hållbar och långsiktig energiförsörjning är en investering för framtiden.

Effektivare teknik

Teknikutvecklingen kring solenergi är snabb. Vi på IndSol Group följer den noga för att kunna erbjuda våra kunder den allra bästa lösningen. Idag kan vi skapa mer energi på mindre yta. Ta kontakt med oss på IndSol för att se över just dina möjligheter.

Indsol – en helhetsleverantör

Arbetet med att investera i och driva en solcellsanläggning kräver en del kunskaper. När du anlitar oss på Indsol kommer du att få en leverantör med dig som kund i fokus. Genom vår långa erfarenhet kan vi alltid hitta den bästa lösningen för just dig, dina fastigheter och dina geografiska och praktiska förutsättningar.

Vi tar hand om helheten, allt från projektering och offert till montering och löpande service. Vi vet att du har en annan verksamhet att sköta, så låt oss ta hand om din investering i långsiktigt hållbar energi. Vet du exempelvis vad som krävs för att få bygglov? Det tar vi hand om!

Du kan sälja överskottet

När du investerar i solceller som fastighetsägare kan du också utnyttja möjligheten att sälja det eventuella överskott av el som du producerar. Vi hjälper till med att skaffa de nödvändiga certifikat som krävs. Vi ser er till att du kan leverera ditt överskott ut på den fria marknaden. I och med detta tjänar du inte bara pengar. Du bidrar också till att ställa om Sverige till en energiförsörjning som bygger på långsiktig hållbarhet och förnybar energi.

Bidrag eller skattereduktion för fastighetsbolag

Det finns olika former av stöd när du som fastighetsägare investerar i solel. Vi på Indsol kommer att löpande övervaka detta och hjälpa dig att få ut de pengar som du har rätt att ansöka om.

Vi ger dig en bild av dina möjligheter

Om du vill veta mer om just dina förutsättningar är vi alltid redo att komma ut till dig för ett förutsättningslöst möte. Vi kollar på de förutsättningar som gäller för just dig och ger vår syn på vilka möjligheter du har. Ta chansen och ta reda på dina förutsättningar – kontakta oss på Indsol!