Batteri & lagring av el

Så fördelar du elanvändningen så du kan använda din el när du har behov av den

Kortidslagring

Att lagra energi är en av våra specialiteter. Man kan helt enkelt fördela elanvändningen så du kan använda din el när du har behov av den, även om man är nätansluten kan man därutöver ha batterier som lagrar el till de tillfällen när den behövs under dygnet.

Långtidslagring

För att jämna ut säsongsvariationer exempelvis under sommaren som är högproduktiv och vintern som är lågproduktiv arbetar vi med en vätgaslösning. Detta gör det möjligt att spara el under en längre tid. Vi ser till att du som elproducent blir självförsörjande genom att under högproduktiva perioder producera maximalt med el. Under högproduktiva perioder producerar man därför maximalt med el. Detta kan sedan komplettera den lågproduktiva perioden på så sätt blir man på sikt självförsörjande.

Bättre lönsamhet

Våra lagringsalternativ gör att lönsamheten av investeringen blir säkrare eftersom elen fördelas efter behovet. Vi ser till att du alltid får ut maximal effekt av din solcellsanläggning, på så sätt kan du klara av att bli självförsörjande under hela året.

Driftsättning och kontroll av systemet

Vi på Indsol lämnar aldrig över ett projekt innan vi testat och kontrollerat varje del noga. Det vi lämnar över är alltid fungerade på det sätt som vi föreslagit i starten av projektet. Du kan alltid lita på oss.